Dec
31
Event Time: 18:00 / Event Location: Chez Mimosa Corner Hotel

RICE TERRACE
Vietnamese Authentic Cuisine

CHRISTMAS AND NEW YEAR EVE DINNER
Special menu for Greetings Season – Món ăn đặc biệt dành cho mùa Giáng Sinh
Price: 900,000 VND/person – Giá:900,000 VND/ khách

STARTERS – KHAI VỊ
Hanoi Spring Roll – Chả giò Hà Nội
MAINS – MÓN CHÍNH
Vietnamese pancake – Bánh Xèo
Grilled fish La Vong – Chả cá Lã Vọng
DERSERT – TRÁNG MIẸNG
Banana crepe – Bánh chuối
DRINK – ĐỒ UỐNG
One bottle of wine – Một chai rượu vang

Merry Christmas and Happy New Year

Available from 18:00 to 22:00 from 23 Dec 2017 to 1 Jan 2018
Thực đơn phục vụ từ 18:00 tới 22:00 từ ngày 23/12/2017 tới ngày 1/1/2018
Reserved in advance is necessary, please call +84(0)908799300 for English/Vietnamese or +84(0)913381109 for
French/Vietnamese, address: 43 Co Giang, District 1, HCM.
Vui lòng đặt bàn trước, gọi số +84(0)908799300 hoặc +84(0)913381109, địa chỉ 43 Cô Giang, Quận 1, HCM.